Kontakt

Kontortid

Sidste mandag i måneden kl. 18.00 -18.30 – kælderen i nr. 9 – indgang via gården eller gaden.

Telefon

38 10 60 37

Mailadresse

Bestyrelsen@vendsysselhus.dk
SSG ordning

Ved akut opstået skader hvor håndværkere skal tilkaldes kan man ringe til vores vagt ordning hos SSG RING 70 20 81 26

Mailadresse vedr. ventelisten

Venteliste.Vendsysselhus@gmail.com

Konto til indbetaling af 325 kr. til nøgler eller 200 kr. til vaskekort:

Reg. 3001 konto 11438075