Husdyr

I Vendsysselhus er det tilladt at have 2 katte, såfremt de er neutraliserede og øremærkede.

Repræsentantskabet skal have en kopi fra dyrlægen, hvor ovenstående fremgår.

Kattene må kun færdes på fællesarealer, hvis de er i snor.

Det er ligeledes tilladt at have burdyr, såsom kaniner, marsvin, fugle mv., så længe de ikke er til gene for andre beboere, eksempelvis ved lugt.

Det er tilladt at have en hund på besøg, men ikke at passe den. Det vil sige, den må ikke overnatte. Besøgende hunde må ikke luftes på fællesarealerne.