Vedligeholdelse

Hvad sørger Vendsysselhus for?

Lovliggørelse af el-installationer

Badeværelser renoveret af Vendsysselhus har foreningen vedligeholdelsen af – dog ikke den kosmetiske, såsom maling af dørkarme, udskiftning af spejle mv.

Hvad skal jeg som lejer selv sørge for?

Istandsættelse af lejligheden – fx:

  • Maling
  • Tapetsering
  • afhøvling af gulve

Med andre ord – almindelig vedligeholdelse.

Renovering, der kan afskrives over en 10-års periode:

  • nyt køkken

Ved fraflytning skal lejligheden være lovlig. Eksempelvis skal ulovligt nedhængte lofter være fjernet af fraflytter.

Vi gør opmærksom på, at der i Vendsysselhus, som blev færdigbygget i 1926, er meget lydt.

Der opfordres derfor til, at man som lejer udviser hensyn til de andre lejere. Der skal også lægges vægt på Vendsysselhus’ husorden, som bl.a. omhandler støj.

Før afholdelse af fest anmodes man om at informere naboerne inden – man kan fx sætte en seddel om festen op i egen og i naboopgange.

Husordenen og vedtægterne har du fået tilsendt fra KAB sammen med din lejekontrakt.

Renovering af køkken

Ønsker man at renovere sit køkken, skal bestyrelsen informeres om dette, samt have tegninger af det kommende køkken.

Indebærer renoveringen bygningsændringer (ændring af vægge, døre etc.) skal der sendes ansøgning om byggetilladelse til Center for Byggeri, Byggesagsafdelingen, Njalsgade 15, 2300 S. Ansøgningen skal være vedlagt fuldmagt fra bestyrelsen samt tegninger, der er godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen skal have kopi af byggetilladelsen fra Center for Byggeri, samt af alle fakturaer, der vedrører renoveringen

Der kan afskrives max. kr. 50.000 pr. enkeltlejlighed og max kr. 100.000 pr. dobbeltlejlighed over en 10 års periode.

Skriv et svar