Ventelister

Retningslinjer for ventelisten i Vendsysselhus 12. juni 2009

• Børn under 18 år forbliver på listen på deres nuværende plads og rykker op som hidtil.
• Børn under 18 år bliver først tilbudt en lejlighed når de fylder 18 år.
• Børn kan blive skrevet op fra de er 16 år – fødselsdato skal oplyses.
• Når du bliver tilbudt en lejlighed, kan du sige nej én gang og blive stående på din nuværende plads.
• Bliver du tilbudt en lejlighed igen, hvor du svarer nej, bliver du slettet af listen.
• Du kan allerede nu vælge at rykke ned på listen, hvis du ved, at det ikke pt. er aktuelt med en lejlighed. Besked herom skal gives til Vendsysselhus sammen med tilkendegivelsen af fortsat at ønske at stå på listen.
• Du kan ikke bytte plads med en anden på listen.
• Bliver du slettet af listen, kan du på ny ansøge i september, på lige fod med alle andre. Dette vil igen koste et administrationsgebyr på 200 kr., såfremt du bliver optaget.
• Du skal tilkendegive hvert år i september, at du fortsat ønsker at stå på ventelisten.
• Husk at melde ny adresse, telefonnr. og mail-adresse.
• Tilkendegivelsen kan ske ved brev eller mail til Venteliste.Vendsysselhus@gmail.com

Reglerne trådte i kraft fra 1. juli 2009
Senest revideret januar 2015
Senest revideret december 2015

OPLYSNING OM PLADS PÅ VENTELISTEN:

Generalforsamlingen har i 2009 vedtaget, at Vendsysselhus ikke skal oplyse, hvor på listen man står. Bestyrelsen vil dog bekræfte om man står blandt de 10 første – men yderligere kan IKKE oplyses.

OPTAGELSE:

Alle som ønsker at blive skrevet på Vendsysselhus venteliste, skal skrive en ansøgning, der oplyser, hvorfor DU er et aktiv for Vendsysselhus og hvorfor du lige præcis ønsker vores boligforening fremfor andre. Henviser du til nuværende beboere, bedes de nævnt.
Ansøgningerne vil blive gennemgået af bestyrelsen, der herefter tager stilling til om ansøgningen godkendes eller afvises.
Ansøgning om optagelse på ventelisten gælder også for husets egne beboere – børn under 16 år kan blive optaget, såfremt ansøgningen godkendes.
Ansøgningen skal sendes til Venteliste.Vendsysselhus@gmail.com i september måned og der kan forventes svar ultimo oktober primo november.

Interne ventelister