Om Vendsysselhus

Beboer i Vendsysselhus, hvem er vi?

 • Vi er ét af i alt 10 parlamentariske selskaber, hvilket betyder at vi på de fleste punkter er selvbestemmende.
 • Vi er selvbestemmende, hvilket er unikt for lejeboliger og betyder at alle beslutninger vedrørende bygningerne tages af Generalforsamlingen
 • Alle beboere kan stille forslag til generalforsamlingen og har på den måde mulighed for medbestemmelse
 • Vi er lejeboliger, men på andelslignende vilkår, hvilket gør at vi bl.a. kan godtgøre beboere, som har renoveret køkken.
 • Vi prøver at holde huslejen så billigt som muligt, ved at arrangere arbejdsdage. Dette gør at vi kan sparre udgifter til små vedligeholdelser og havearbejde, hvilket betyder at vi i de fleste år kan holde huslejen i ro.
 • Vi er alle med til at bestemme, hvilke arbejder der skal sættes i gang, fornyelser, renoveringer mv., men det kræver at der vises interesse for Vendsysselhus. Dette kan gøres ved at deltage i arbejdsdagene (i det omfang I fysisk kan) og kommer til generalforsamlingerne.
 • Vi har ikke en vedligeholdelseskonto. Man overtager lejligheden som beset – med undtagelse af ulovlige installationer. Dem skal fraflytter eller Vendsysselhus udbedre.

Det er KAB’s rolle at stå for det administrative som blandt andet vedrører:

 • Udarbejdelse af budget på repræsentantskabets foranledning
 • Udarbejder vores årsregnskab
 • Udsender huslejeopkrævninger
 • Bistår med juridisk bistand ved ulovlig fremleje, beboertvister, udsættelser mv.

Det er repræsentantskabet, der skal sørge for at Vendsysselhus fungerer til dagligt. Det vil sige at repræsentantskabet har:

 • Kontakt til håndværkere og rengøring
 • Kontakt og bestilling af renovation
 • Sørger for at budget og regnskab hænger sammen
 • Holder kontoret åbent for beboerhenvendelser
 • Administration af vaskekort, varmekælder m.m.

Vi, repræsentantskabet, kan ikke alene få dagligdagen i Vendsysselhus til at fungere til alles glæde. Vi er også almindelige beboere, der går på arbejde og som har fritid uden for Vendsysselhus.

Det er alle beboere der skal være med til at sørge for at hverdagen i Vendsysselhus fungerer. Dette sker ved at,

 • Du skal være opmærksom på omgivelserne omkring vores bygninger
 • Meddele repræsentantskabet, hvis noget ikke fungerer eller der er noget vi skal være opmærksomme på.
 • Møde op til generalforsamlingerne
 • Møde op til arbejdsdagene og hjælpe i det omfang du kan
 • Respektere vores husorden, som er vedtaget af generalforsamlingen
 • Låse kældre- og gadedøre, så vi vanskeliggør indbrud og hærværk
 • Stille din cykel i stativet på tørrepladsen, under halvtaget eller i cykelkælderen
 • Skraldeposer ikke bliver stille på reposen

Skriv et svar