Gården

Der må ikke stå cykler langs husmuren i gården – de henvises til cykelskurene på tørrepladserne og cykelkældrene.

Knallerter skal stilles i knallertskuret mellem blok 1 og 2. Nøgle udleveres af repræsentantskabet. I foråret 2022 påtænkes det at udvide cykelparkeringerne på tørrepladserne så enkelte knallerter/scootere og motorcykler kan stå der.

Der er storskralds rum mellem blok 2 og 3, hvor der også er plads til farligt affald og større el-skrot som køleskabe mv. Beboerne bedes respektere de opmærkede pladser og hvilket affald, der ikke må stilles i storskraldsrummet.
Vi har pap- og papircontainere 3 steder samt indsamling af plast, metal, småt elektronik og batterier ved alle 4 porte til gården.

Hvis en container er fyldt op – eks. papcontaineren, bedes du bringe affaldet til en af de øvrige containere, hvor der er plads.

Det der ikke må sættes i storskrald er beboerne forpligtet til at bringe til genbrugspladsen. Den nærmeste ligger på Bispeengen 35. 2000 Frederiksberg. Der er åbent hverdage kl. 10-18, søn- og helligdage kl. 10-17.

Vi har 3 fælleshaver; have nr 4, have nr 17 og have nr 28. Derudover er der ”Hyggehaven” ud for gården mellem blok 2 og 3, hvor det er muligt at grille samt holde større arrangementer. Alle beboere er velkomne til at benytte haverne. Det er muligt at reservere en af haverne til egne arrangementer – eks. familiesammenkomster. Det er også muligt at organisere en fest for hele ejendommens beboere i Hyggehaven.

Til private arrangementer kan et større festtelt lånes for kr. 500,- i depositum. Ved fælles beboerarrangementer koster det ikke noget at bruge teltet.