Kontakt

Kontortid

Sidste mandag i måneden kl. 18.30 -19.30 –  kælderen i nr. 9 – indgang via gården eller gaden.

Telefon

38 10 60 37

Mailadresse

Vendsysselhus@gmail.com

SSG ordning

Ved akut opstået skader hvor håndværkere skal tilkaldes kan man ringe til vores vagt ordning hos SSG RING 70 20 81 26

Mailadresse vedr. ventelisten

Venteliste.Vendsysselhus@gmail.com

Konto til indbetaling af 200 til nøgler eller vaskekort:

Reg. 3001 konto 11438075