Gården

Der må ikke stå cykler langs hus muren i gården – de henvises til cykelskuerne og -kældrene.

Knallerter skal stilles i knallertskuret mellem blok 1 og 2. Nøgle udleveres af bestyrelsen.

Der er storskralds rum mellem blok 2 og 3, hvor der også er plads til farligt affald og el-skrot. Beboerne bedes respektere de op mærkede pladser og hvilket affald, der ikke må stilles i storskralds rummet.
Vi har pap- og papircontainere 3 steder samt indsamling af plast, metal og batterier ved alle 4 porte til gården

Vi har 3 fælleshaver; have nr 4, have nr 17 og have nr 28. Derudover er der en” hyggehave” ud for gården mellem blok 2 og 3 hvor det er muligt at grille samt holde større arrangementer. Alle beboere er velkomne til at benytte haverne.

Vi har et større telt som kan lånes mod betaling af 500,- i depositum.